Opis projektu Smok czy Smog?

SMOK CZY SMOG?

PROJEKT EKOLOGICZNY NA PODSTAWIE PROGRAMU
„CZY TO SMOK, CZY SMOG?”
DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Na początku powstał program „Czy to Smok, czy Smog?”. Opracowany został w Przedszkolu nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy przez Annę Miszewską, nauczycielkę, obecnie doradcę metodycznego edukacji przedszkolnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Program zawiera innowacyjny komplet scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych: obrazki poglądowe, postać smoka Ziejka, plakat, inscenizacje, wiersze, opowiadania, piosenkę z podkładem muzycznym. Przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat oraz uczniów klas pierwszych szkól podstawowych. Program służy wykształcaniu świadomości zagrożeń płynących z zanieczyszczeń powietrza i stanowi ważny punkt edukacji ekologicznej związanej ściśle z problemem smogu.

Od 2016 roku program jest upowszechniany i realizowany w placówkach oświatowych, wpisując się w codzienność edukacyjną sieci bydgoskich przedszkoli i szkół. Program stał się inspiracją do szerszego działania ekologicznego. Na jego podstawie powstał projekt „Smok czy Smog?”. Został on objęty honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a jego publikację sfinansowano z budżetu Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy. W roku szkolnym 2020/2021 został rozszerzony o szkolenia nauczycieli w zakresie realizacji treści programowych „Czy to Smok, czy Smog? przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy.

Opcje strony

do góry