Cele projektu

Cele projektu na podstawie programu „Czy to smok, czy smog?”:

 

 • edukacja ekologiczna, włączająca do prac placówki edukacyjne, instytucje ekologiczne i kulturalno-oświatowe, 
 • zachęcanie do aktywności na rzecz ochrony środowiska i walki z zanieczyszczeniami powietrza, 
 • konsolidowanie działań poprzez zaproszenie do współpracy licznych środowisk promujących ekologię, 
 • propagowanie założeń bydgoskiej akcji „Czyste Miasto”, 
 • budzenie w dzieciach przekonania, że ekologia stanowi ważną część życia każdego człowieka, 
 • inspirowanie rodziców dzieci do działań na rzecz ochrony środowiska, 
 • uczenie dzieci występowania w roli twórcy i artysty dla lepszego zrozumienia zagadnień ekologii, 
 • promocja proekologicznego wychowania, 
 • rozwijanie potencjału twórczego dzieci i zainteresowań techniczno-przyrodniczych, 
 • dzielenie się dobrymi praktykami w telewizji, prasie, miesięcznikach pedagogicznych i na portalach internetowych.
   

Opcje strony

do góry