Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/projekty/erasmus/16251,PUBLIKACJE-PRODUKTY-INTELEKTUALNE-PROJEKTU-SCILIT.html
21.07.2024, 18:56

PUBLIKACJE – PRODUKTY INTELEKTUALNE PROJEKTU SCILIT

Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych na wczesnych etapach edukacji

oficjalna strona projektu SciLit: http://www.csicenlaescuela.csic.es/scilit/scilit.html

Opcje strony