Aktualnie znajdujesz się na:

Program Erasmus+ RADWAN: Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności

Zespół Szkół im. Ziemi kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej po raz kolejny realizuje projekt współpracy międzynarodowej, Erasmus+. Działanie zaplanowane jest na lata 2016-2018. Koordynatorem projektu jest Krzysztof Walczak.Partnerami są szkoły: Ankara Yenimahalle Ataturk Ortaokulu z Turcji, Cristo Crucificado z Hiszpanii, Osnovna Skola Fran Koncelak Drnje z Chorwacji.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u ok. 600 uczniów,  uatrakcyjnienie metod nauczania oraz  wzrost kompetencji kluczowych uczniów.

Nauczyciele konsultanci z KPCEN w Bydgoszczy Iwona Rostankowska, Ilona Zduńczuk i Jan Szczepańczyk zostali zaproszeniu na uroczystość, która odbyła się 11 maja 2017 roku  w Zespole Szkół w Dąbrowie Biskupiej. Wspólnie z gośćmi ze szkół partnerskich realizowanego projektu uczestniczyli w panelu dyskusyjnym oraz w programie artystycznym „Opiewajże kujawiaczku”.

Więcej o Programie  Erasmus+ na stronie szkoły http://www.radwanproject.com/index.php/en/ 

Opcje strony

do góry