Aktualnie znajdujesz się na:

Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych na wczesnych etapach edukacji.

W efekcie nawiązania współpracy międzynarodowej z SCIC: Consejo Superior De Investigaciones Científicas (Najwyższa Rada Badań Naukowych w Hiszpanii) oraz z Przedszkolem nr 34 ,,Mali Odkrywcy” w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zostało zaproszone i przystąpiło do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ (Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i  wymiany dobrych praktyk.

Loga

Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół) Scientific literacy at the school: improving strategies and building new practices of science teaching in early years education - Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych na wczesnych etapach edukacji.

Cele projektu są zgodne ze strategią edukacji województwa kujawsko-pomorskiego: rozwój edukacji przedszkolnej, podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, zapewnienie wysokiego poziomu nauczania, ponadto zapewnienie wzrostu innowacyjności opartej na czerpaniu wiedzy naukowej, współpraca z ośrodkami naukowymi polskimi i międzynarodowymi.

Główne cele projektu:

 • poprawa osiągnięć w zakresie kompetencji ogólnych na wysokim poziomie poprzez nauczanie, jak uczyć przedmiotów ścisłych/przyrodniczych w  perspektywie kształcenia ustawicznego
 • doskonalenie nauczycieli i wychowawców w  zakresie przedmiotów ścisłych/przyrodniczych z  interdyscyplinarnego punktu widzenia treści naukowych zarówno w przedszkolu, jak i szkole podstawowej
 • tworzenie i konsolidacja sieci współpracy w celu wdrożenia innowacyjnych praktyk w zakresie edukacji ścisłej w przedszkolu i szkole podstawowej
 • tworzenie innowacyjnych materiałów, które będą wspierać nauczycieli i liderów w zapewnianiu wysokiej jakości nauczania oraz wprowadzaniu nowych metod  i narzędzi w klasie
 • poprawa poziomu edukacji od wczesnego dzieciństwa
 • przybliżenie dwóch światów: nauki i edukacji małego dziecka.

Działania zaprojektowane w ramach programu ERASMUS+ służące współpracy instytucji międzynarodowych w celu wdrażania innowacyjnych praktyk zaplanowano w następujący sposób:

Plan – rok szkolny 2016/2017

 • 24-28 października 2016 roku - spotkanie organizacyjne i szkolenie w Madrycie
 • 31 stycznia 2017 roku – spotkanie wirtualne
 • 26 maja 2017 roku – raport w połowie - spotkanie w Bydgoszczy.

Plan – rok szkolny 2017/2018

 • 6 listopada  2017 roku -  spotkanie w Palermo
 • 31 stycznia  2018 roku - spotkanie wirtualne
 • 1 czerwca 2018 roku – finał, raport - 1. Czytanie
 • 8 czerwca  2018  roku – spotkanie w Gijon
 • 15 września 2018 roku – finał - raport ostateczny
 • grudzień 2018 roku - zakończenie.

W dniach od 24 do 28 października 2016 roku w  Najwyższej Radzie Badań Naukowych CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) w stolicy Hiszpanii, z udziałem przedstawicieli  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w  Bydgoszczy i sześciu innych partnerskich instytucji z Włoch, Hiszpanii, Litwy, Estonii i Polski, odbyła się inauguracja realizacji  projektu w ramach ERASMUS+.

Podczas spotkania w Madrycie omówione zostały sprawy organizacyjne.  Następnie uczestnicy wzięli udział w szkoleniach dotyczących  wdrażania wiedzy naukowej w szkole Z czego zrobiony jest świat?  i Archeologia w szkole. W trakcie szkoleń zaprezentowano treści teoretyczne oraz realizowano proste eksperymenty mające na celu przestudiowanie niektórych zjawisk naturalnych poprzez tworzenie modeli lub wyobrażeń rzeczywistości. Celem szkolenia było inspirowanie realizatorów projektu do opracowania innowacyjnych materiałów.

31 stycznia 2017 roku miało miejsce spotkanie wirtualne, a 26 maja 2017 roku odbyło się zgodnie z planem międzynarodowe spotkanie z partnerami projektu w KPCEN w Bydgoszczy, podczas którego między innymi omówione zostały działania dotyczące opracowania wspólnej publikacji. Przedstawione zostały materiały już opracowane i robocze, w trakcie realizacji. Kolejne spotkania przed nami.

Opcje strony

do góry