Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/projekty/erasmus/16247,Spotkanie-miedzynarodowe-w-Palermo.html
19.06.2024, 22:21

Spotkanie międzynarodowe w Palermo

6 listopada 2017 r.

ERASMUS+ PROJECT Scientific literacy at the school:
improving strategies and building new practices of science teaching in early years education (SciLit)

Dyrektor M. Cyganek i nauczyciele konsultanci K. Karpińska i J. Adamska 6 listopada 2017 roku  uczestniczyli w Palermo w drugim, międzynarodowym  spotkaniu   związanym  z realizacją projektu  Scientific literacy at the school: improving strategies and building new practices of science teaching in early years education – Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych na wczesnych etapach edukacji” w ramach programu ERASMUS + (Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół).

Opcje strony