Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/projekty/erasmus/16246,Wspomaganie-Rozwoju-Zawodowego-Nauczyciela.html
19.05.2024, 13:27

Wspomaganie Rozwoju Zawodowego Nauczyciela

Program edukacyjny Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczyciela. Wizyta studyjna w Hiszpanii.

W dniach od 29 września do 8 października 2017 roku, dwudziestośmioosobowa grupa nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników naukowych oraz samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego gościła z wizytą studyjną w Hiszpanii.

Zgodnie z opracowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy programem uczestnicy szkolenia odwiedzili hiszpańskie placówki edukacyjne, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, prowadzili długie, konstruktywne rozmowy z dyrektorami, nauczycielami, pracownikami uczelni oraz władzami miasta.

Opcje strony