Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/o-kpcen/nauczyciele-konsultanci/16213,Nauczyciele-konsultanci.html
21.06.2024, 19:14

Nauczyciele konsultanci

Konsultacje indywidualne po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym z nauczycielem konsultantem. 

Grupa nauczycieli CEN w Bydgoszczy

 

 
mgr Magdalena Chylebrant-Karolak
mgr Magdalena Chylebrant-Karolak

 

mgr Danuta Frankowska
mgr inż. Roma Gorczyca
mgr Krystyna Karpińska
mgr Krystyna Karpińska
mgr Katarzyna Karska-Rasmus 
mgr Katarzyna Karska-Rasmus

 

mgr Paulina Kaźmierczak-Majdzińska
 
mgr Wiesława Kitajgrodzka
mgr Wiesława Kitajgrodzka
mgr Norbert Łysiak
mgr Norbert Łysiak
mgr Grzegorz Nazaruk
mgr Grzegorz Nazaruk
mgr Izabela Nowakowska
mgr Izabela Nowakowska
mgr Justyna Prud
mgr Iwona Rostankowska
mgr  Anna Rupińska
mgr Anna Rupińska
mgr Grażyna Szczepańczyk
mgr Jan Szczepańczyk

 

mgr Piotr Szczepańczyk

 

mgr Wiesława Tomasiak-Wyszyńska
 

 

Opcje strony