EWALUACJA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI

Dbając o wysoką jakość prowadzonych w KPCEN szkoleń, od wielu lat dokonujemy systematycznej ewaluacji zajęć realizowanych z nauczycielami. Dotyczy to zarówno warsztatów dla nauczycieli, jak i kursów, konferencji, zajęć dla zespołów nauczycielskich w szkołach, seminariów i innych form doskonalenia zawodowego.

Wykorzystując specjalnie opracowaną ankietę ewaluacyjną, uczestnicy szkoleń mogą ocenić dobór treści szkolenia, sposób prowadzenia zajęć, a także poziom organizacyjny. Swoją opinię mogą wyrazić, odpowiadając zarówno na pytania zamknięte, jak i otwarte. Opinie uczestników analizowane są bezpośrednio przez prowadzących szkolenia oraz organizatorów zajęć.

Opracowywany jest również coroczny raport całościowy z prowadzonej ewaluacji, zawierający zestawienie danych ilościowych, a także ilustracje graficzne obrazujące poziom akceptacji różnych aspektów badanych form doskonalenia zawodowego. Raport prezentowany jest na podsumowującym rok szkolny zebraniu plenarnym pracowników KPCEN w Bydgoszczy.

Po opracowaniu i analizie zebranych danych pracownicy KPCEN uzyskują cenne informacje zwrotne pokazujące, co można poprawić, ulepszyć, aby poziom prowadzonych szkoleń był jeszcze wyższy. Przykładowe wydruki z raportów z lat 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Pytania ankietowe zostały podzielone na dwa obszary:

  • TREŚĆ SZKOLENIA
  • SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

Jak widać na diagramie, średnia wyników odpowiedzi na 8 pytań szczegółowych jest bardzo wysoka: 4,84 (w skali 1-5, gdzie jeden to ocena bardzo niska, a 5 ocena najwyższa). Wszystkie średnie oceny z poszczególnych pytań mieszczą się w przedziale 4,79 – 4,93.

Pytania szczegółowe jak w poprzednim roku, ale wyniki zostały przedstawione w formie skumulowanej. Dominujące odcienie koloru zielonego obrazują wizualnie wysokie oceny szkoleń prowadzonych w KPCEN w Bydgoszczy.

Wraz z ewaluacją zajęć prowadzona jest diagnoza potrzeb edukacyjnych uczestników. Nauczyciele sugerują, jakie szkolenia byłyby dla nich najbardziej przydatne i interesujące. Informacje te pozwalają zaplanować i zaproponować nauczycielom różnorodne formy doskonalenia zawodowego, odpowiadające nie tylko na priorytety MEN i Kuratorium Oświaty, ale przede wszystkim na bieżące potrzeby edukacyjne nauczycieli. Zapraszamy do dzielenia się swoimi ocenami i sugestiami poprzez wypełnienie odpowiednich ankiet znajdujących się na naszej stronie internetowej

www.cen.bydgoszcz.pl 

                 
 

Opcje strony

do góry