Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Jak zbudować test diagnozy wstępnej z matematyki w szkole ponadpodstawowej? (stacjonarnie)

Program

Podstawa programowa z matematyki do szkoły podstawowej i warunki jej realizacji 

Typy zadań na egzaminie ósmoklasisty z matematyki – przykłady 

Cechy dobrego testu diagnozy 

Komunikowanie wyników 

Konstruowanie przykładowego testu w oparciu o podstawę programową do szkoły podstawowej 

Cel

Doskonalenie umiejętności nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie realizacji nowej podstawy programowej z matematyki.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry