Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/91k887,Gra-dydaktyczna-na-lekcji-matematyki-stacjonarnie.html
2021-06-16, 16:57
edukacja matematyczna i przyrodnicza

Gra dydaktyczna na lekcji matematyki (stacjonarnie)

Program

  • gra dydaktyczna w nauczaniu matematyki – cele, wady, zalety

  • przykłady gier w matematyce w odniesieniu do realizacji podstawy programowej

  • projekt gry do wykorzystania na lekcji matematyki z uwzględnieniem treści podstawy programowej

Cel

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metody gry dydaktycznej jako metody  wspomagającej rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów. 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.