Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Diagnoza umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych z matematyki w klasie VII

Organizacja

1-19.09.2023 - zgłoszenia szkół/nauczycieli do udziału w diagnozie

18-19.09.2023 - przesłanie arkuszy diagnostycznych do szkół.

20-21.09.2023 - przeprowadzenie testów diagnostycznych w klasach siódmych

20.09-5.10.2023 - ocenianie testów, wymiana spostrzeżeń/uwag online, uzupełnienie plików z wynikami, analiza wyników na poziomie szkoły

do 5.10.2023 - przesłanie wyników do KPCEN

październik 2023 - planowanie procesu dydaktycznego na podstawie wyników diagnozy

Program

- przeprowadzenie testów diagnostycznych w klasach siódmych

- ocenianie testów, wymiana spostrzeżeń/uwag online, uzupełnienie plików z wynikami, analiza wyników na poziomie szkoły

- przesłanie wyników do KPCEN

- planowanie procesu dydaktycznego na podstawie wyników diagnozy

Cel

Celem przedsięwzięcia jest wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych u uczniów szkół podstawowych a w konsekwencji poprawa wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki .

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry