Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

lekcja otwarta matematyki

Organizacja

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie

1 h -  lekcja matematyki w kl. 4

1 h - omówienie zajęć 

Lekcja otwarta matematyki w kl. 4 "Dodawanie ułamków zwykłych"

Program

Budowa lekcji z uwzględnieniem TIK-u i pracy w grupie.

Kształtowanie kompetencji kluczowych na matematyce.

Elementy kodowania i gry dydaktycznej na matematyce.

Omówienie lekcji.

Cel

Wymiana doświadczeń na temat metod nauczania na lekcjach matematyki.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry