Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki z KPCEN 2023

Organizacja

17.02.2023 – 8.03.2023

Zgłoszenia szkół/nauczycieli do udziału w diagnozie.

8.03.2023

Przesłanie arkuszy diagnostycznych do szkół.

9.03.2023

Przeprowadzenie próbnego egzaminu z matematyki.

9.03.2023– 1.04.2023

Ocenianie kryterialne próbnych egzaminów.

do 1.04.2022

Przesłanie do KPCEN wniosków z przeprowadzonych egzaminów próbnych.

Program

9.03.2023

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Zapoznanie ze schematem oceniania kryterialnego arkusza diagnostycznego.

 

9.03.2032 - 1.04.2023

 

Ocenianie kryterialne prac uczniowskich z egzaminu próbnego. Wymiana doświadczeń online nt. oceniania kryterialnego, przypadków nietypowych, pozaschematowych, budowy arkusza i schematów oceniania. Analiza wyników próbnych na poziomie szkoły. Planowanie procesu dydaktycznego na podstawie wyników diagnozy. Przesłanie wniosków z analizy egzaminów do KPCEN

Cel

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych z matematyki poprzez wykorzystanie wniosków z analizy wyników testów diagnostycznych, które nauczyciele wykorzystają w pracy z uczniami ostatnich klas szkół podstawowych w marcu, kwietniu i maju 2023 r.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry