Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Próbna matura z matematyki z KPCEN 2023

Organizacja

13.02.2023 – 1.03.2023

Zgłoszenia szkół/nauczycieli do udziału w maturze próbnej.

1.03.2023

Przesłanie arkuszy diagnostycznych do szkół.

2.03.2023

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym w formułach 2015 i 2023.

3.03.2023

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym w formule 2023.

2.03.2023– 1.04.2023

Ocenianie kryterialne próbnych egzaminów maturalnych.

do 1.04.2022

Przesłanie do KPCEN wniosków z przeprowadzonych egzaminów próbnych.

Program

2.03.2023

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy w formule 2015 oraz formule 2023.

Zapoznanie ze schematem oceniania kryterialnego arkuszy z poziomu podstawowego.

3.03.2023

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego z matematyki  - poziom rozszerzony w formule 2023.

Zapoznanie ze schematem oceniania kryterialnego arkusza z poziomu rozszerzonego.

2.03.2032 - 1.04.2023

Ocenianie kryterialne prac uczniowskich z egzaminu próbnego. Wymiana doświadczeń online nt. oceniania kryterialnego, przypadków nietypowych, pozaschematowych, budowy arkusza i schematów oceniania. Analiza wyników próbnych na poziomie szkoły. Planowanie procesu dydaktycznego na podstawie wyników diagnozy. Przesłanie wniosków z analizy egzaminów do KPCEN

Cel

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych z matematyki poprzez wykorzystanie wniosków z analizy wyników testów diagnostycznych, które nauczyciele wykorzystają w pracy z uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w marcu i kwietniu 2023 r.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry