Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/91k1992,lekcja-otwarta-matematyki.html
2023-03-20, 16:31
edukacja matematyczna i przyrodnicza

lekcja otwarta matematyki

Organizacja

1 h -  lekcja matematyki w kl.8

1 h - omówienie zajęć 

Lekcja otwarta matematyki w kl. 8 "Rozwiązywanie równań"

Program

Budowa lekcji z uwzględnieniem TIK-u i pracy w grupie.

Kształtowanie kompetencji kluczowych na matematyce.

Omówienie lekcji.

 

Cel

Wymiana doświadczeń na temat metod nauczania algebry na lekcjach matematyki.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.