Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2022

Program

  • Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa i priorytetów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023.
  • Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2022.
  • Wnioski i rekomendacje do pracy z uczniami.
  • Organizacja roku szkolnego-konkursy, egzaminy zewnętrzne, doskonalenie nauczycieli,…
  • Dyskusja.

Cel

Projektowanie zmian w sposobie nauczania matematyki na podstawie analizy wyników egzaminu maturalnego  z poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry