Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2023

Program

Zmiany w formule egzaminu maturalnego z matematyki w roku 2023

Analiza porównawcza arkuszy w formule 2015 i 2023

Zmiany w wymaganiach ogólnych i szczegółowych

Rekomendacje metodyczne - dostosowanie nauczania do nowych wymagań egzaminacyjnych

Cel

Zapoznanie nauczycieli matematyki ze zmianami w egzaminie maturalnym w roku 2023

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry