Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Wzmocnienie procesu nauczania matematyki w celu poprawy wyników egzaminu ósmoklasisty

Program

Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Metody i formy aktywizujące ucznia

Wykorzystanie wyników diagnozy do planowania pracy dydaktycznej

Wnioski i rekomendacje

Cel

Poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry