Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2021

Program

  • Realizacja podstawy programowej z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa i priorytetów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022.
  • Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2021.
  • Wnioski i rekomendacje do pracy z uczniami.
  • Komunikaty.

Cel

Projektowanie zmian w sposobie nauczania matematyki na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.
 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry