Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Matematyka z GeoGebrą w szkole ponadpodstawowej

Program

1. Zapoznanie z podstawowymi funkcjami programu

 • tworzenie obiektów
 • własności obiektów
 • dostępność obiektów
 • wprowadzanie tekstu – tekst statyczny i dynamiczny

2. Wykonanie apletów

 • tworzenie figur o dowolnych kształtach(Miejsce Geometryczne())
 • swobodne przesuwanie figur zależnych
 • stałe odległości między punktami
 • kąt wpisany, kąt opisany okręgu (funkcja round())
 • przesuwanie wykresów funkcji (funkcja kawałkowa)
 • funkcja liniowa (2 źródła zmiany położenia prostej)
 • funkcja kwadratowa (deklarowane wartości współczynników)
 • graniastosłup/ostrosłup o podstawie dowolnego wielokąta (zaznaczanie odcinków i kątów)
 • graniastosłup/ostrosłup prawidłowy n-kątny (funkcja ciąg())
 • przekroje sześcianu

3. Zasoby internetowe

Cel

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania TIK na lekcjach matematyki
 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry