Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/91k1166,Jak-wykorzystac-wyniki-egzaminu-osmoklasisty-z-matematyki-w-podnoszeniu-jakosci-.html
2021-09-17, 06:53
edukacja matematyczna i przyrodnicza

Jak wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w podnoszeniu jakości pracy szkoły?(zdalnie)

Program

Podstawowe parametry analizy jakościowej i ilościowej zadań egzaminu zewnętrznego 

Analiza jakościowa i ilościowa zadań z egzaminu ósmoklasisty z matematyki 

Wyniki analizy egzaminu próbnego w pracy nauczyciela matematyki 

Cel

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela matematyki szkoły podstawowej

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.