Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/90k1377,Projektowanie-zmian-w-systemie-dydaktycznym-nauczyciela-geografii-na-podstawie-w.html
2023-02-05, 18:55
edukacja matematyczna i przyrodnicza

Projektowanie zmian w systemie dydaktycznym nauczyciela geografii na podstawie wyników egzaminu maturalnego (zdalnie)

Program

Proces analizy i interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych

Wnioski i rekomendacje do wprowadzenia zmian we własnych planach dydaktycznych

Egzamin maturalny w formule 2023.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.