Język angielski

języki obce

Współczesne tendencje w dydaktyce języków obcych/ Current tendencies in foreign language teaching

Webinarium zostanie przeprowadzone w języku angielskim.

Program

Przegląd konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod nauczania języków obcych

Proces uczenia się języka obcego, autonomia ucznia

TIK w dydaktyce językowej: nauczanie zdalne, mieszane, hybrydowe, odwrócone

Nauczanie zadaniowe (TBL), podejście leksykalne

Neurodydaktyka języków obcych – nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry