Język angielski

języki obce

Spotkanie sieci nauczycieli CONEXT

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych z terenu powiatu inowrocławskiego, gmin Białe Błota, Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka na spotkanie sieci współpracy CoNext. Spotkania sieci są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, ciekawych praktyk, materiałów oraz do rozwijania nauczycielskiej refleksyjności. W ich trakcie omawiane są współczesne tendencje w dydaktyce języków obcych oraz sposoby ich adaptacji do lokalnych warunków. Spotkania odbywają się cyklicznie. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w sieci współpracy i samokształcenia na koniec roku szkolnego. 
       Najbliższe spotkanie odbędzie się we czwartek 27 maja, w godz. 17:00-18:30 na platformie Google Meet. Temat spotkania: Team Building - techniki i zadania wzmacniające więzi na lekcjach języków obcych. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje dotyczące dostępu do spotkania.

Program

1. Wymiana doświadczeń, ciekawych praktyk i materiałów.

2. Rozwijanie nauczycielskiej refleksyjności.

3. Prezentowanie współczesnych tendencji w dydaktyce języków obcych oraz sposobów

ich adaptacji do lokalnych warunków, m.in. narzędzia TIK przyjazne dla nauczycieli języków obcych,

sposoby aktywizowania uczniów w trakcie nauki na odległość, blended learning, team building - techniki i zadania

wzmacniające więzi na lekcjach języków obcych.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry