Język angielski

języki obce

Uczniowie zdolni i o specjalnych potrzebach - wykorzystanie ich kreatywności i potencjału.

Organizacja

Spotkanie online

Marzenna Wojtkowiak tel. 601347937

marzenna.wojtkowiak@cen.bydgoszcz.pl

Warsztaty skierowane do nauczycieli języków obcych szkół podstawowych m. Bydgoszcz

Program

1. Uczeń zdolny - wykorzystanie potencjału i rozwijanie kreatywności

2. Uczeń o specjalnych potrzebach - pobudzenie kreatywności i wydobycie potencjału

3. WakeUp! - angażowanie uczniów o różnym potencjale w proces inicjowania i kończenia zajęć oraz śródlekcyjne pobudzanie aktywności z wykorzystaniem gier i zabaw 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry