Język polski

edukacja humanistyczna

Organizacja procesu nauczania języka polskiego w celu poprawy wyników egzaminu ósmoklasisty

Program

Program konferencji:

  1. Kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
    na rok szkolny 2021/2022.
  2. Jak pracować z ósmoklasistami? Wyniki egzaminu z języka polskiego jako informacja zwrotna o efektach kształcenia – wystąpienie dr Wioletty Kozak z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  3. Doskonalenie warsztatu pracy polonisty – oferta szkoleniowa dla nauczycieli.
  4. Omówienie organizacji roku szkolnego (konkursy, egzaminy zewnętrzne, komunikaty).
  5. Dyskusja.

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry