Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/84k1182,Matura-2023-egzamin-maturalny-z-jezyka-polskiego-na-poziomie-podstawowym-zdalnie.html
2021-06-16, 16:29
edukacja humanistyczna

Matura 2023 - egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym (zdalnie)

Program

1. Egzamin maturalny z języka polskiego - podstawowe informacje na temat egzaminu ustnego i pisemnego.

2. Część pisemna na poziomie podstawowym:

- język polski w użyciu
- test historycznoliteracki
- wypracowanie

3. Charakterystyka typów zadań i kryteriów oceniania.

4. Rekomendacje do pracy z uczniami.

Cel

- poszerzenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

- ćwiczenia doskonalące w zakresie oceniania poszczególnych części egzaminu maturalnego z języka polskiego w nowej formule

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.