Programy i projekty

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Program wspomagania przedszkola w rozwoju

Program

 

  • Diagnoza obszaru rozwojowego  przedszkola we współpracy z dyrektorem i nauczycielami
  • Projektowanie kierunków rozwoju przedszkola
  • Opracowanie Rocznego Planu Wspomagania oraz możliwość jego dostosowywania do zmieniających się potrzeb placówki
  • Przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie z opracowanym RPW (konsultacje, warsztaty, szkolenia, opracowywanie wzorców dokumentów i inne w zależności od potrzeb placówki)
  • Wsparcie przy wdrażaniu nabytych umiejętności i wypracowanych rozwiązań do codziennej pracy, w tym monitorowanie efektów działań
  • Ewaluacja wspólnie zrealizowanych działań, analiza efektów i opracowanie rekomendacji do dalszej pracy.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry