Programy i projekty

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Smok czy smog? - gala podsumowująca projekt - dla zgłoszonych 25 placówek

Organizacja

Miejsce spoykania - online

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Termin rejestracji: do 31 maja 2021 roku 

Bezpłatne - limit miejsc do 50

Dla placówek zgłoszonych do projektu na początku roku szkolnego 2020-2021

Projekt ekologiczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas pierwszych. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania na bocznej zakładce.

Program

1. Podsumowanie projektu - konkursów, wydarzeń.

2. Prelekcja na temat kształtowania postaw proekologicznych.

3. Prezentacja fotoreportaży przygotowanych przez placówki. 

4. Wręczenie upominków, nagród, podziękowań.

5. Wymiana doświadczeń - ewaluacja projektu.

Cel

Edukacja ekologiczna, włączająca do prac placówki edukacyjne, instytucje ekologiczne i kulturalno-oświatowe - zachęcanie do aktywności na rzecz ochrony środowiska i walki z zanieczyszczeniami powietrza.

Uwagi

Na spotkanie podsumowujące projekt Smok, czy smog? zapisują się placówki, które zgłosiły się na początku roku szkolnego 2020/2021 i realizowały założenia projektu (prowadzenie zajęć, udział w konkursie piosenki i wiersza ekologicznego i inne wynikające z regulaminu projektu).

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry