Programy i projekty

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Smok czy smog? - inauguracja projektu ekologicznego

Organizacja

Miejsce spotkania - online

Czas trwania: 1 godzina

Termin rejestracji: do 1 paździenika  2021 roku 

Bezpłatne - limit miejsc do 50

 

Projekt ekologiczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas pierwszych. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania na bocznej zakładce.

Program

1. Organizacja projektu 

2. Wymiana doświadczeń 

Cel

Edukacja ekologiczna, włączająca do prac placówki edukacyjne, instytucje ekologiczne i kulturalno-oświatowe - zachęcanie do aktywności na rzecz ochrony środowiska i walki
z zanieczyszczeniami powietrza.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry