Sieci współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego

Organizacja

  • Spotkania są na platformie ClickMeeting  co miesiąc i trwają do czerwca 2022 roku
  • Podczas spotkania omówimy także sprawy bieżące
  • W zależności od sytuacji pandemicznej mogą odbywać się stacjoarnie lub zdalnie
  • Czas jednego spotkania to dwie godziny lekcyjne

Sieć powstała na wniosek aktywnych nauczycieli, którzy chcieliby wymienić doświadczenia oraz dzielić się z innymi zdobytą wiedzą

Program

Program powstanie po  diagnozie potrzeb edukacyjnych nauczycieli wychowania fizycznego i będzie systematycznie realizowany. 

Cel

  •  podnoszenie  kompetencji zawodowych
  • wspólne rozwiązywanie problemów 
  •  spotkania  z ekspertami zewnętrznymi 
  •  wymiana doświadczeń i zasobów
  •   jakościowy rozwój  warsztatu pracy
  • nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego wspierania się

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry