Sieci współpracy i samokształcenia

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki: Budowa arkuszy matury próbnej KPCEN 2023

Organizacja

 •  spotkania konsultacyjne stacjonarne oraz online na platformie ClickMeeting od 7 paździenika 2022 do 30 marca 2023 (podział pracy, sprawdzanie poprawności merytorycznej i rachunkowej zadań i schematów rozwiązań, dyskutowanie poprawności merytorycznej zadań i schematów oceniania) 
 • praca stacjonarna oraz online z wykorzystaniem platformy ClickMeeting oraz komunikatorów, telefonu, WhatsApp
 • wymiana wypracowanych materiałów za pomocą poczty mailowej
 • praca z plikami Word z opcją równanie, aplikacją GeoGebra, arkuszem Excell, plikami typu Pdf
 • praca samokształceniowa ze zbiorami zadań, arkuszami CKE, arkuszami wydawnictw edukacyjnych
 • budowa zadań i schematów
 • dyskusja rozwiązań
 • dostosowanie arkuszy do wymagań egzaminacyjnych w roku 2023
 • doskonalenie oceniania kryterialnego w OKE Gdańsk – poprawność budowania schematów punktowania
 • recenzowanie arkuszy, w tym sprawdzanie limitów czasowych
 • korekta

Zamknięta sieć tematyczna nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych.

Program

Budowa próbnych arkuszy maturalnych z matematyki dostosowanych do wymagań egzaminacyjnych w roku 2023

 • Arkusz w Formule 2015 - poziom podstawowy
 • Arkusz w Formule 2023  - poziom podstawowy
 • Arkusz w Formule 2023 - poziom rozszerzony

w tym:

 • konstrukcja kartotek
 • budowa zadań maturalnych
 • kompozycja arkuszy
 • rozwiązywanie zadań i tworzenie schematów oceniania kryterialnego
 • recenzja oraz korekta arkuszy i schematów oceniania

 

 

Cel

Przygotowanie narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych do przeprowadzenia próbnej matury z matematyki w Formule 2023 oraz Formule 2015

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry