Sieci współpracy i samokształcenia

języki obce

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych ze szkół podstawowych – Nauczycielski Klub Języków Obcych (NKJO)

Zapraszamy nauczycieli języków obcych ze szkół podstawowych z terenu powiatów żnińskiego oraz mogileńskiego i Gminy Sicienko do sieci współpracy i samokształcenia – Nauczycielski Klub Języków Obcych (NKJO). Spotkania odbywają się cyklicznie. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w sieci na koniec roku szkolnego 2020/2021.

Program

 • Wykorzystanie TIK na zajęciach stacjonarnych i zdalnych
 • Praca z uczniem zdolnym w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas nauki stacjonarnej i zdalnej
 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • Rozgrzewki językowe stacjonarnie i zdalnie
 • Metody aktywizujące
 • Wykorzystanie muzyki i aktywności fizycznej na zajęciach językowych

Cel

 • Nawiązywanie współpracy pomiędzy nauczycielami i szkołami
 • Podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć
 • Wzajemne inspirowanie się i motywowanie
 • Wymiana doświadczeń
 • Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników sieci
 • Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz metodami i narzędziami
 • Wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań oraz rozwiązywanie problemów 
 • Spotkania z ekspertami zewnętrznymi

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry