Sieci współpracy i samokształcenia

zarządzanie oświatą

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i kadry zarządzającej przedszkolami-rejon bydgoski

Organizacja

 

 • Podczas spotkania przerabiamy temat wiodący oraz omówimy  sprawy bieżące
 • Spotkania sieci współpracy i samokształecnia odbywają się w cyklu comiesięcznym
 • W zależności od sytuacji pandemicznej mogą odbywać się stacjoarnie lub zdalnie
 • Czas jednego spotkania to dwie godziny lekcyjne

Program

Program powstał po  diagnozie potrzeb dyrektorek przedszkoli i jest systematycznie realizowany 

 • Zmiany w prawie oświatowym 
 • Ocena pracy nauczyciela i ocena dorobku zawodowego
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Efektywna współpraca z rodzicami i rozwiazywanie konfliktów
 • Praktyczne wskazówki do pracy nauczyciela, programy, projekty, innowacje, współpraca
 • Procedury obowiązujące w przedszkolu publicznym i niepublicznym
 • Obserwacje zajęć, arkusze obserwacji
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych, szczególnie cyfrowych
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Zespolone grono pedagogiczne
 • Awans zawodowy nauczycieli

Cel

 
 • nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego wspierania się
 • wspólne rozwiązywanie problemów 
 •  spotkania  z ekspertami zewnętrznymi 
 •  wymiana doświadczeń i zasobów
 •  podnoszenie  kompetencji zawodowych
 •   jakościowy rozwój organizacji   przedszkolnej
 •   kompleksowe wspomaganie przedszkoli 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry