Sieci współpracy i samokształcenia

zarządzanie oświatą

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i kadry zarządzającej przedszkolami-rejon bydgoski

Organizacja

 

 • Podczas spotkania przerabiamy temat wiodący oraz omówimy  sprawy bieżące
 • Spotkania sieci współpracy i samokształecnia odbywają się w cyklu comiesięcznym
 • W zależności od sytuacji pandemicznej mogą odbywać się stacjoarnie lub zdalnie
 • Czas jednego spotkania to dwie godziny lekcyjne

Program

 • Przepisy prawa w okresie pandemii
 • Rekomendacje Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
 • Procedura organizacji kształcenia poza przedszkolem i szkołą
 • Nauczanie indywidualne od 1.09.2021r.
 • Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce
 • Aktualizacja statutów publicznych i niepublicznych przedszkoli
 • Zawieszenie zajęć w szkole z powodu epidemii i kryzysu migracyjnego
 • Czasowe zawieszenie zajęć
 • Kontrola doraźna w przedszkolu
 • Odpowiedzialność karnoprawna  pracowników oświaty
 • Prezentacja działalności  edukacyjnej Filharmonii Pomorskiej 
 • Leśne przedszkola
 • Wyjścia i wycieczki szkolne

 

Cel

 
 • nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego wspierania się
 • wspólne rozwiązywanie problemów 
 •  spotkania  z ekspertami zewnętrznymi 
 •  wymiana doświadczeń i zasobów
 •  podnoszenie  kompetencji zawodowych
 •   jakościowy rozwój organizacji   przedszkolnej
 •   kompleksowe wspomaganie przedszkoli 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry