Zarządzanie oświatą. Nadzór pedagogiczny

zarządzanie oświatą

Zadania i rola wicedyrektora w placówce oświatowej (zdalnie)

Organizacja

  • Warsztaty skierowane są do wicedyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
  • Mile widziani są wicedyrektorzy, którzy od niedawna pełnią swoją funkcję

Program

  • Regulacje prawne związane ze stanowiskiem wicedyrektora
  • Zakres obowiązków wicedyrektora
  • Organizacja pracy wicedyrektora
  • Osobowość wicedyrektora
  • Dokumentacja pracy
 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry