Zarządzanie oświatą. Nadzór pedagogiczny

zarządzanie oświatą

ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 (online)

Webinarium ma przybliżyć najważniejsze zagadnienia dotyczące przygotowania nowego roku szkolnego.

Zostaną omówione najważniejsze zmiany w prawie oświatowym obowiązujące od 1 wrzesnia 2022 roku

 

Program

- sierpniowe posiedzenie rady pedagogicznej - obowiązki dyrektora

- najważniejsze zmiany w prawie oświatowym

- wykorzystanie środków dydaktycznych pozyskanych w ramach programu  Laboratoria Przyszłości

- kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023

- priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

- planowanie działań szkoły zgodnie z kalendarzem oświatowym

- nowe rozwiązania w zakresie nauki zdalnej

- plan nadzoru pedagogicznego na rok 2022/2023

- program wychowawczo-profilaktyczny

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry