Zarządzanie oświatą. Nadzór pedagogiczny

zarządzanie oświatą

ZASADY TWORZENIA ZARZĄDZEŃ DYREKTORA SZKOŁY WNIOSKI I UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ

Program

  • Zarządzenia dyrektora:
  1. Podstawa prawna wydania zarządzenia
  2. Budowa zarządzenia:

     - zasady techniki prawodawczej

  1. Wydanie zarządzenia
  2. Przechowywanie zarządzeń
  • Uchwały rady pedagogicznej – zgodne z zasadami techniki prawodawczej
  • Wnioski i rekomendacje - prawidłowe formułowanie

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry