Zarządzanie oświatą. Nadzór pedagogiczny

zarządzanie oświatą

Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w przedszkolu, szkole i placówce

 

 

 

Program

Przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa:

  • zadania i odpowiedzialność dyrektora,  nauczyciela i pracowników  niepedagogicznych
  • bezpieczeństwo i higiena dzieci, uczniów i osób pracujących w przedszkolu/szkole
  • bezpieczeństwo sanitarne
  • stan techniczny budynków i otoczenia
  • zadania związane z ochroną przeciwpożarową budynków
  • dokumentacja związana z bhp

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry