Zarządzanie oświatą. Nadzór pedagogiczny

zarządzanie oświatą

Zakończenie roku szkolnego i podsumowanie nadzoru pedagogicznego

Program

  • Zadania i obowiązki dyrektora związane z klasyfikację roczną i końcową
  • Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy - w jakich sytuacjach i na jakich zasadach organizować
  • Klasyfikacja w sytuacjach nietypowych - nauczanie domowe, indywidualny tryb nauki, nauczanie indywidualne
  • Obowiązujące wzory arkuszy ocen i świadectw
  • Przygotowanie i przeprowadzenie rady pedagogicznej związanej z klasyfikacją i promocją
  • Podsumowanie nadzoru pedagogicznego - przykładowe wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry