Zarządzanie oświatą. Nadzór pedagogiczny

zarządzanie oświatą

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2021/2022

Program

  • Wybrane problemy dotyczące przygotowywania arkusza
  • Udział organizacji związkowych i rady pedagogicznej
    w procesie tworzenia arkusza
  • Harmonogram opracowania arkusza organizacji
  • Wskazówki dla dyrektora 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry