Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k1997,Przeciwdzialanie-wypaleniu-zawodowemu-Troska-o-zdrowie-i-radzenie-sobie-ze-stres.html
2023-02-05, 18:59
wychowanie i profilaktyka

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Troska o zdrowie i radzenie sobie ze stresem

Program

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Troska o zdrowie

Radzenie sobie ze stresem

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.