Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k1972,Przeciwdzialanie-wypaleniu-zawodowemu.html
2023-02-05, 18:08
wychowanie i profilaktyka

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Program

Charakterystyka syndromu wypalenia zawodowego

Źródła stresu prowadzące do wypalenia

Techniki radzenia sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.