Technologia informacyjna

technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkoły / placówki

Narzędzia do projektowania 3D w pracy nauczyciela (zdalnie).

Organizacja

Szkolenie obejmuje 3 godziny dydaktyczne

Program

  • Zasady dostępu do aplikacji: Tinkercad, SculpGL
  • Poruszanie się po płaszczyźnie roboczej, implementowanie elementów, edycja brył 
  • Dopasowywanie kształtu i rozmiaru. Modelowanie  brył, grupowanie obiektów
  • Modelowanie wg projektu 
  • Przygotowanie gotowego pliku projektu do wydruku. Zasdy wydruku 3D
 

Cel

Uczestnik warsztatów :
pozna sposoby operowania na  płaszczyźnie roboczej
zaimplementuje i zedytuje  bryły
dopasuje kształt i rozmiar
wykona modelowanie bryły na podstawie projektu
przygotuje gotowy plik do wydruku 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry