Języki obce

języki obce

Jak motywować uczniów do nauki po powrocie do szkoły?

Program

Rodzaje motywacji

Atmosfera sprzyjająca uczeniu się

Przykłady dobrych praktyk

Cel

Uczestnik warsztatów odpowie sobie na pytanie, jakie kroki może podjąć, żeby jego uczniowie byli zmotywowani do pracy po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry