Język polski, dziennikarstwo

edukacja humanistyczna

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego w 2023 roku

Program

1. Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z języka polskiego - przykłady zadań egzaminacyjnych

2. Praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia nowych wymagań - analiza porównawcza arkuszy w dotychczasowej i w nowej formule

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry