Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/30k763,Formy-i-metody-pracy-wspierajace-rozwoj-kompetencji-kluczowych-uczniow.html
2023-05-30, 14:04
doskonalenie ponadprzedmiotowe

Formy i metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie zespołu nauczycieli w SP Pruszcz

Program

Zalecenia Rady Europy z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Zapisy w podstawie programowej a doskonalenie kompetencji kluczowych

Strategie i metody uczenia się skuteczne w rozwijaniu wybranych kompetencji kluczowych.

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.