Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/30k762,Efektywne-zarzadzanie-czasem-na-lekcji-czyli-o-tym-jak-zaangazowac-uczniow-w-pro.html
2023-05-30, 13:41

Efektywne zarządzanie czasem na lekcji, czyli jak zaangażować uczniów w proces uczenia się

Program

Lekcja jako proces dydaktyczny sprzyjający efektywnemu uczeniu się

Planowanie lekcji z uwzględnieniem zasad współczesnej dydaktyki i oceniania kształtującego

Angażowanie uczniów w proces uczenia się – przykłady technik i metod pracy

Podstawowe zasady zarządzania zespołem klasowym

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.