Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja humanistyczna

Sprawna i skuteczna komunikacja interpersonalna w zespole przedmiotowym i klasowym (stacjonarnie)

Program

Podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji  

Komunikacja niewerbalna i werbalna 

Słuchanie bierne i aktywne – strategie słuchania 

Asertywność – konstruktywne sposoby wyrażania swojej opinii i przyjmowania krytyki  

Konflikty w relacjach interpersonalnych w szkole i ich rozwiązywanie  

Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych   

Rodzaje argumentów – trudna sztuka przekonywania  

  

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry