Szkolenia zespołów nauczycielskich

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? (stacjonarnie)

Program

Charakterystyka ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Metody i techniki pracy z uwzglednieniem specyfiki przedmiotu

Zasady indywidualizacji pracy z uczniem o SPE - dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów dysfunkcyjnych

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry